Home Vereniging Contributie

Contributie Leeftijd Inschrijfgeld Contributie per
kwartaal
Contributie per jaar
Junioren 15 jaar en jonger* € 18,- ** € 33,- € 132,-
Senioren 16 jaar en ouder € 15,- € 39,- € 156,-
  • De leeftijd op 1 juli aan het begin van het seizoen is bepalend.
  • De contributie dient per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan, dus vóór 1 januari, 1 april,
    1 juli en 1 oktober. Je kunt Blauw Wit ook machtigen tot automatische incasso.
  • Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.
  • Prijzen per 1-1-2015.
Competitie Bijdrage
Voor schoolgaande jeugd die op 1 juli dit jaar niet ouder is dan 21 jaar € 24,-
Voor senioren € 36,-

*    inclusief trainingskosten
**  inclusief club T-shirt

    Girorekeningnummer: 52.36.192
    T.n.v. PSV Blauw Wit afd. Badminton te Roosendaal